Penangan Unjuk Rasa

Penangan Unjuk Rasa tentang omni guslow dan menolak RRU HIP ( Haluan Idiologi Pancasila )