Maklumat Pelayanan


Maklumat pelayanan adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban  penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.